Veiligheid voorop: PBM-normen en -regelgeving uitgelegd

In de wereld van werkveiligheid spelen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) een cruciale rol. Deze middelen zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen mogelijke gevaren in hun werkomgeving. Van helmen en veiligheidsbrillen tot gehoorbescherming en veiligheidsschoenen, PBM's zijn er in vele vormen en maten, elk afgestemd op specifieke risico's en werkomstandigheden.

Het belang van PBM's gaat echter verder dan alleen het bieden van bescherming. Ze vormen een essentieel onderdeel van een groter veiligheidsbeleid binnen bedrijven en industrieën. Met de juiste PBM's kunnen werknemers niet alleen hun werk veiliger uitvoeren, maar wordt ook voldaan aan wettelijke vereisten en normen die door overheden en internationale regelgevende instanties zijn gesteld. Voor meer informatie over wanneer werkkleding wettelijk verplicht is, kunt u dit handige overzicht van Essaco raadplegen.

Verschillende sooren categorieën van PBM's

Het begrijpen van de verschillende categorieën van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) is belangrijk. Deze categorieën helpen ons de risiconiveaus te identificeren waartegen de PBM's bescherming bieden.

Categorie 1: Eenvoudige PBM's

Categorie 1 omvat PBM's die bescherming bieden tegen minimale risico's. Dit zijn de meest basale vormen van bescherming, vaak gebruikt in situaties waar het risico op ernstig letsel relatief laag is. Hieronder vallen items zoals:

 • Eenvoudige gehoorbescherming: Dit kan bijvoorbeeld simpele oordopjes zijn die helpen om het gehoor te beschermen tegen lichte omgevingsgeluiden.
 • Lichte handschoenen: Deze handschoenen zijn bedoeld voor algemene bescherming en bieden een basisniveau van veiligheid tegen snijwonden of schrammen tijdens routinematige werkzaamheden.
 • Oogbescherming: In deze categorie vallen ook standaard zonnebrillen die bescherming bieden tegen UV-stralen bij normale blootstelling aan zonlicht.
 • Regenbescherming: Denk aan eenvoudige regenjassen of poncho's die bescherming bieden tegen lichte neerslag.
 • Basis hoofdbescherming: Dit kan een eenvoudige pet of hoed zijn die bescherming biedt tegen de zon of lichte stoten.

'Eenvoudige PBM's zijn niet bedoeld voor gevaarlijke omstandigheden. Ze zijn perfect voor dagelijks werk waar het risico op verwondingen laag is. Deze basisbescherming dient als een eerste lijn van verdediging tegen alledaagse risico's, en biedt fundamentele veiligheid en comfort.' - Jeroen de Boed, expert op het gebied van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Categorie 2: PBM's voor middelhoge risico's

Categorie 2 PBM's bieden bescherming tegen middelhoge risico's. Deze zijn essentieel in werkomgevingen waar de risico's significant zijn, maar niet direct levensbedreigend. Ze zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen gevaren die serieuze blessures kunnen veroorzaken, maar die met de juiste voorzorgsmaatregelen te voorkomen zijn. Voorbeelden van PBM's in deze categorie zijn:

 • Veiligheidsschoenen: Deze schoenen zijn ontworpen om de voeten te beschermen tegen vallende voorwerpen, scherpe voorwerpen op de grond, en mogelijk gevaarlijke stoffen.
 • Helmen: Standaard helmen bieden bescherming tegen hoofdletsel veroorzaakt door vallende voorwerpen of stoten tegen harde oppervlakken.
 • Ademhalingsmaskers: Deze maskers beschermen tegen het inademen van schadelijke stoffen in de lucht, maar zijn niet geschikt voor omgevingen met weinig zuurstof.
 • Stevige handschoenen: Bieden bescherming tegen snijwonden, schuren en sommige chemische risico's.
 • Gehoorbeschermers: Oorkappen die beschermen tegen langdurige blootstelling aan matig lawaai.

PBM's voor middelhoge risico's

Categorie 3: PBM's voor hoge risico's

PBM's in categorie 3 zijn ontworpen voor de meest gevaarlijke en risicovolle omgevingen, waar de kans op ernstig of zelfs dodelijk letsel aanzienlijk is. Deze middelen zijn essentieel in sectoren waar werknemers blootgesteld worden aan extreem gevaarlijke situaties. Voorbeelden van PBM's in deze categorie omvatten:

 • Ademhalingsapparatuur voor zelfredding: Voor gebruik in omgevingen met giftige gassen of zeer weinig zuurstof.
 • Volgelaatsmaskers: Bieden volledige gezichtsbescherming tegen chemische spatten, extreme hitte of gevaarlijke deeltjes.
 • Valbeveiliging: Zoals harnassen en veiligheidslijnen die gebruikt worden bij het werken op grote hoogte.
 • Beschermende pakken: Volledige lichaamsbescherming tegen gevaarlijke chemicaliën, extreme temperaturen of straling.
 • Gespecialiseerde gehoorbescherming op maat: Ontworpen voor zeer luide omgevingen waar standaard gehoorbescherming niet voldoet.

IK WIL GRAAG ADVIES

Regelgeving en Verordeningen

In het kader van veiligheid op de werkplek speelt regelgeving een cruciale rol, vooral als het gaat om Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's). Deze regelgevingen zorgen ervoor dat de veiligheidsuitrusting die werknemers gebruiken aan strenge eisen voldoet, waardoor hun bescherming wordt gemaximaliseerd.

Europese Verordening (EU) 2016/425

Een sleutelonderdeel van de regelgeving rond PBM's in Europa is de Europese Verordening (EU) 2016/425. Deze verordening is in april 2018 van kracht geworden en heeft belangrijke implicaties voor de vervaardiging, het ontwerp, en de verkoop van PBM's binnen de Europese Unie.

Vervanging van eerdere richtlijnen

De verordening vervangt de eerdere PBM-richtlijn (89/686/EEG). Terwijl de richtlijn meer een leidraad was voor de algemene principes, gaat de nieuwe verordening een stap verder door gedetailleerdere vereisten en duidelijkere instructies te geven. Dit betekent strengere controle op PBM's en een verhoogde verantwoordelijkheid voor fabrikanten.

Betekenis voor PBM's

De belangrijkste veranderingen die de verordening met zich meebrengt, omvatten:

 • Strakkere controles: Er zijn strengere regels voor het certificeren en testen van PBM's om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de hoge veiligheidsnormen.
 • Verantwoordelijkheid van de Fabrikant: Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten consistent voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnormen en moeten regelmatig hun producten laten testen en certificeren.
 • Productidentificatie en -tracering: Nieuwe verplichtingen voor het markeren van producten om de traceerbaarheid te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat eventuele defecten snel opgespoord en aangepakt kunnen worden.
 • Verbeterde gebruikersinformatie: Er zijn duidelijkere richtlijnen voor wat er in de gebruikersinstructies moet staan, zodat de eindgebruiker beter geïnformeerd is over het juiste gebruik van de PBM's.
 • Risicoclassificatie: De verordening stelt ook strengere eisen aan de risicoclassificatie van PBM's. Dit zorgt ervoor dat gebruikers beter begrijpen welk niveau van bescherming ze kunnen verwachten.

'Deze veranderingen streven ernaar de veiligheid op de werkplek te verbeteren en zorgen voor een uniforme standaard binnen de Europese Unie. Door het opstellen van strikte regels en voorschriften, zorgt de EU ervoor dat alle PBM's die binnen haar grenzen worden gebruikt, voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.' - Jeroen de Boed, expert in veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruiksvoorschriften en documentatie

De naleving van gebruiksinstructies en documentatie is een kritiek aspect in het beheer en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Deze documentatie is niet alleen een regelgevende vereiste, maar ook een belangrijk bron van informatie voor de eindgebruiker.

Eisen aan fabrikanten

Fabrikanten van PBM's hebben specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot het leveren van documentatie en gebruiksinstructies. Deze verplichtingen zijn essentieel voor zowel de veiligheid van de gebruiker als de wettelijke naleving.

Documentatievereisten

De documentatie die bij PBM's wordt geleverd, moet volledige en nauwkeurige informatie over het product bevatten. Dit omvat:

 • Productbeschrijving: Een heldere en nauwkeurige beschrijving van het PBM en zijn bedoelde gebruik.
 • Risicobeoordeling: Informatie over de specifieke risico's waarvoor het PBM bescherming biedt.
 • Veiligheids- en gezondheidseisen: Een overzicht van de essentiële veiligheidsnormen waaraan het PBM voldoet.
 • Gebruiksinstructies: Duidelijke en begrijpelijke instructies over hoe het PBM correct te gebruiken, onderhouden en op te bergen.
 • Onderhouds- en opslaginstructies: Richtlijnen voor het onderhouden en opslaan van het PBM om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Gebruiksinstructies

De gebruiksinstructies zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid van PBM's. Ze moeten gebruikers in staat stellen het PBM correct te gebruiken en te onderhouden. Deze instructies moeten omvatten:

 • Correcte aanpassing en dragen: Hoe het PBM aan te passen voor een juiste pasvorm en hoe het correct te dragen.
 • Onderhoud en reiniging: Richtlijnen voor het schoonmaken en onderhouden van het PBM om de functionaliteit en hygiëne te waarborgen.
 • Opslag: Aanbevelingen voor de juiste opslag van het PBM om beschadiging of degradatie te voorkomen.
 • Levensduur en vervanging: Informatie over de verwachte levensduur van het PBM en wanneer en hoe het te vervangen.

Deze documentatie is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een belangrijk instrument om de veiligheid en effectiviteit van PBM's te waarborgen. Door ervoor te zorgen dat deze informatie beschikbaar en toegankelijk is, kunnen fabrikanten en eindgebruikers samenwerken om een veilige werkomgeving te garanderen.

Aanpassingen na COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot significante aanpassingen in de regelgeving en richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Deze aanpassingen waren noodzakelijk om te voldoen aan de verhoogde vraag en de unieke uitdagingen die de pandemie met zich meebracht.

Conformiteitsbeoordeling en markttoezicht

De Europese Commissie heeft in reactie op de pandemie specifieke wijzigingen doorgevoerd in de regels voor PBM's. Deze omvatten:

 • Versnelde conformiteitsbeoordelingsprocedures: Er zijn tijdelijke maatregelen ingevoerd om de conformiteitsbeoordeling van PBM's, vooral medische gezichtsmaskers en beschermende kleding, te versnellen. Dit zorgde ervoor dat de benodigde producten sneller beschikbaar kwamen voor gezondheidswerkers en burgers.
 • Verhoogd markttoezicht: Om de kwaliteit en veiligheid van PBM's te waarborgen, werd het markttoezicht versterkt. Dit was cruciaal om ervoor te zorgen dat de producten die op de markt kwamen, daadwerkelijk voldeden aan de EU-standaarden.
 • Noodprocedures: In sommige gevallen werden noodprocedures ingezet voor de goedkeuring van PBM's, vooral in situaties waarin de reguliere bevoorradingsketens verstoord waren.

Deze aanpassingen zorgden voor een evenwicht tussen de dringende behoefte aan PBM's en het handhaven van de veiligheidsstandaarden die cruciaal zijn voor de bescherming van gebruikers.

PBM regels na COVID 19

Certificatie en keurmerken

Certificatie en keurmerken spelen een essentiële rol in de garantie van de kwaliteit en veiligheid van PBM's. Deze aspecten zijn van cruciaal belang voor zowel de gebruikers als fabrikanten van PBM's.

De rol van NEN in Nederland

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is een sleutelorganisatie in Nederland die een belangrijke rol speelt in de certificering van PBM's. De functies en verantwoordelijkheden van NEN omvatten:

 • Ontwikkelen van normen: NEN ontwikkelt en beheert normen die cruciaal zijn voor de kwaliteit en veiligheid van PBM's. Deze normen zorgen ervoor dat producten voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid en efficiëntie.
 • Certificeringsprocessen: NEN is betrokken bij het certificeren van PBM's, wat inhoudt dat ze beoordelen of een product voldoet aan de relevante normen en eisen.
 • Toezicht op kwaliteitsnormen: NEN speelt een rol in het toezicht op en handhaven van kwaliteitsnormen binnen de Nederlandse markt. Dit garandeert dat alle PBM's die in Nederland worden verkocht, voldoen aan strikte veiligheidsnormen.
 • Informatie en richtlijnen: NEN biedt ook informatie en richtlijnen aan fabrikanten en gebruikers over de normen en certificeringseisen voor PBM's.

De rol van NEN is dus essentieel in het handhaven van de kwaliteit en veiligheid van PBM's in Nederland, waardoor de gebruikers kunnen vertrouwen op de bescherming die deze middelen bieden.

Lees ook: EN ISO 20471: essentieel voor veiligheidswerkkleding

Verschillende soorten PBM's

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn er in diverse vormen, elk ontworpen om specifieke delen van het lichaam te beschermen en specifieke risico's te verminderen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende soorten PBM's:

Overzicht van beschikbare PBM's

Handbescherming: Handschoenen zijn er in verschillende soorten, van latexhandschoenen voor chemische bescherming tot snijbestendige handschoenen voor industrieel werk.

 • Hoofdbescherming: Helmen en veiligheidscaps bieden bescherming tegen hoofdletsel veroorzaakt door vallende voorwerpen of stoten.
 • Oogbescherming: Veiligheidsbrillen en gezichtsschermen beschermen de ogen tegen chemische spatten, stofdeeltjes, en andere gevaren.
 • Gehoorbescherming: Oordoppen en oorkappen verminderen het risico op gehoorschade in lawaaierige omgevingen.
 • Ademhalingsbescherming: Maskers en ademhalingstoestellen bieden bescherming tegen inademing van schadelijke stoffen.
 • Voetbescherming: Veiligheidsschoenen en -laarzen beschermen tegen vallende voorwerpen, puncties en elektrische gevaren.
 • Lichaamsbescherming: Beschermende kleding zoals overalls beschermt tegen hitte, chemische spatten en andere risico's.

Normen en keurmerken voor PBM's

De kwaliteit en effectiviteit van PBM's worden gereguleerd door een reeks normen en keurmerken, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Nationale en internationale normen

 • EN-normen (Europa): Deze normen, zoals EN 388 (handbescherming tegen mechanische risico's) en EN 166 (oogbescherming), specifiëren de eisen voor de ontwerp- en prestatiekenmerken van PBM's.
 • ANSI-normen (VS): De American National Standards Institute stelt soortgelijke normen voor PBM's in de VS, zoals ANSI Z87.1 voor oogbescherming.
 • ISO-normen: Internationale normen zoals ISO 20345 voor veiligheidsschoenen gelden wereldwijd en bieden een basis voor internationale handel in PBM's.
 • CE-markering: In Europa geeft de CE-markering aan dat een product voldoet aan de EU-richtlijnen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

Ook interessant: Richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden 

Kennis van de PBM-normen en - regelgeving belangrijk voor fabrieken en gebruikers

Kennis van PBM-normen en -regelgeving is belangrijk voor zowel fabrikanten als gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze normen waarborgen de kwaliteit en veiligheid van PBM's en dragen bij aan een veiligere werkomgeving. Het begrijpen van de verschillende soorten PBM's en de bijbehorende normen en keurmerken is cruciaal voor het maken van geïnformeerde keuzes over de juiste beschermingsmiddelen voor elke specifieke taak of risico. Zo kan de veiligheid van werknemers in alle sectoren effectief worden gewaarborgd.

Ik wil graag advies op maat

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.